Klima Santrali Seçim Sistemi

En uygun klima santrali seçimini sağlamak amacı ile en yeni teknolojiler kullanılarak yazılmıştır. Tamamıyla internet üzerinden web servislerine bağlanarak çalışmaktadır. Smart Client / SOA yapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Yazılım üzerinde bir güncelleme yapıldığında yazılım bunu otomatik olarak algılamakta ve internetten indirerek kurulumunu yapmaktadır. Santral çizimleri vektöreldir ve çizimler Autocad ortamına aktarılabilmektedir. Tüm santralin maliyeti detaylar belirtilerek hesaplanabilmekte ve santral bazlı olarak teklif raporu oluşturulabilmektedir. Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

 

Uygulama tanıtım sitesine gitmek için lütfen buraya tıklayın.

Uygulamanın özelliklerini anlatan dökümanı indirmek için lütfen buraya tıklayın.

Klima Santrali Seçim Sistemi
BackOffice

Klima santrali seçim sisteminin çalışması için gerekli verilerin hazırlanmasında kullanılır. Santral üretiminde kullanılan tüm malzemeler (Fanlar, motorlar, filtreler, bataryalar, saclar vs.) burada tanımlanır ve bu tanımlar santral seçimi ve santral üretimi esnasında kullanılır. Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

 

Uygulama tanıtım sitesine gitmek için lütfen buraya tıklayın.

Uygulamanın özelliklerini anlatan dökümanı indirmek için lütfen buraya tıklayın.

Klima Santrali Seçim Sistemi
WEB

BackOffice uygulamasının web tarayıcılarda çalışabilen versiyonudur. Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

 

 

Uygulama tanıtım sitesine gitmek için lütfen buraya tıklayın.

Uygulamanın özelliklerini anlatan dökümanı indirmek için lütfen buraya tıklayın.

Klima Santrali Seçim Sistemi
Drawing Exporter

Klima santrali üretimi esnasında kullanılan bir yazılımdır. Santral modüllerinde kullanılan panel boyutlarını hesaplar ve bu boyutları Microsoft Excel formatında dışarı aktarır. Bu boyutlara göre üretim yapılır.

 

Uygulama tanıtım sitesine gitmek için lütfen buraya tıklayın.

 

Uygulamanın özelliklerini anlatan dökümanı indirmek için lütfen buraya tıklayın.

Klima Santrali Seçim Sistemi
Sunucu

Klima santrali seçiminde kullanılan sunucu yazılımıdır. Hem seçim sistemi hem de backoffice bu sunucu yazılımına bağlanarak çalışmaktadır. İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden sunucuya bağlanılabilir. Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

Uygulama tanıtım sitesine gitmek için lütfen buraya tıklayın.

Uygulamanın özelliklerini anlatan dökümanı indirmek için lütfen buraya tıklayın.

İnanlar Construction - İNAP

İnanlar İnşaat” kendi bünyesindeki proje, sözleşme, kasa, cari hesap, satın alma, hakediş, kira, gayrimenkul satış işlerini yönetmek amacı ile kendi bünyesinde kullanacağı bir yazılıma ihtiyaç duymaktadır.
Firma şu ana kadar bu işlerini Excel ortamında ve farklı kullanıcılardaki birden fazla Excel dosyasında takip etmektedir. Fakat birden fazla Excel dosyasında tutulan verilerin birbirleri ile olan ilişkilerinin kopuk olması, aynı anda çoklu kullanımın mümkün olmaması ve ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi nedeni ile bu ortamı bırakıp daha fazla imkanlar sunan, daha sağlıklı bir ortamda verilerini saklamaya ve yönetmeye karar vermiştir.
Bu amaçla bizimle görüşmeden evvel Microsoft’un ERP çözümü olan Navision ile uzunca bir süre çalışmış fakat ihtiyaçlarına bu yazılım ile de tam bir çözüm bulamamıştır. Navision ile ilgili en önemli sıkıntılar; bir işlem programa aktarılırken ihtiyaçtan fazla veri girişini şart koşması, veri giriş ekranlarının kullanımının zor olması, programı kullanan personel profilinin programı kullanmaya uygun olmaması, veri girişlerinde fazla zaman harcanması, harcanan zaman nedeni ile personelin asli görevini yerine getirmekte zorlanması, yazılımın kullanımı için fazladan personel gerekmesi ve bu nedenle şirket giderlerinin artması ve implementasyon işini yapan kurumun “İnanlar İnşaat”ın ihtiyaçlarına göre pogramı özelleştirememesi özet olarak sıralanabilir.
Bu durumda firma kendi ihtiyaçlarına özel bir yazılım geliştirmeye karar vermiş ve bizimle irtibata geçmiştir. Firma standart bir ERP uygulaması dışında bir yazılıma ihtiyaç duymaktadır ve bu konuda ne istediğinin farkındadır. Firma için önemli olan, ihtiyaç duyduğu tüm modüllerin program içinde yer alması, modüllerin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesi ve aynı zamanda kullanım kolaylığı, esneklik, verilere hızlı erişim, uzaktaki şantiyelerden programın belli modüllerinin internet ortamından hızlı ve güvenli bir biçimde kullanılabilmesidir.

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

İnanlar İnşaat İNAP
WEB

İNAP uygulamasının web tarayıcısı üzerinde çalışabilen versiyonudur.

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

Empatik.Net - İnsan Kaynakları

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

Empatik.Net - İnsan Kaynakları
BackOffice

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

Empatik.Net - İnsan Kaynakları
BackOffice - Client

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

THY-Kabin Memuru Alım Süreci (KAMIA)

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

THY - Stok

Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

Medulator - Hasta Takip Programı

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından oluşturulan “Medula” ile uyumlu, tıp merkezlerinde kullanmak üzere tasarlanmış hasta takip yazılımıdır. Project Designer kullanılarak geliştirilmiştir.

Quick Player

Görüntülü ve sesli medya dosyalarının güvenli bir biçimde dağıtımının sağlanabilmesi amacı ile geliştirilmiş bir yazılımdır. Medya dosyaları şifrelenerek özel bir dosya formatı içerisinde saklanmakta ve ancak satıcı firma tarafından verilen ve yalnızca bir seferlik kullanılabilen bir lisans ile medya dosyalarına ulaşılabilmektedir. Lisans bir defa aktif edildikten sonra yine aktif hale getiren kişi tarafından pasif hale getirilmediği sürece tekrar kullanılamamaktadır. Ürünün kullanıcı tarafından lisanslanması isteğe bağlı olarak internet veya telefon aracılığı ile olabilmektedir.

Quick Shop 2.5 Mağaza Satış Otomasyon Sistemi

Quick Shop 2.5 (Hızlı Satış) Barkodlu Mağaza Satış / Otomasyon Sistemi yazılımıdır. Quick Shop 2.5 işletmenizdeki tüm işlemlerinizi geniş kapsamlı, ayrıntılı ve çok hızlı yapmanız için tasarlanmıştır.

Quick Shop 2.5 yazılımı alış, satış, stok, cari hesap, kasa, fatura, sipariş, barkodlu takip, çek takibi, banka işlemleri, masraflar, sayım ve kampanyalar gibi işletmenizin takip, uygulama ve kontrol ihtiyaçlarını çok hızlı ve detaylı olarak yapar.